設為首頁(yè) | 收藏本站

歡迎您訪(fǎng)問(wèn)藝術(shù)教育網(wǎng),藝術(shù)教育綜合門(mén)戶(hù)。

新聞詳情

十級 (詩(shī)詞)

 二維碼 210
發(fā)表時(shí)間:2021-08-25 22:54

一、經(jīng)典古詩(shī)文

1、 《伐檀》

坎坎伐檀兮, 置之河之干兮。河水清且漣猗。不稼不穡,

胡取禾三百廛兮? 不狩不獵,

胡瞻爾庭有縣貆兮? 彼君子兮,

不素餐兮! 坎坎伐輻兮

置之河之側兮。河水清且直猗。不稼不穡,

胡取禾三百億兮? 不狩不獵,

胡瞻爾庭有縣特兮? 彼君子兮,

不素食兮!

坎坎伐檀兮, 置之河之潛兮。河水清且淪猗。不稼不穡,

胡取禾三百?lài)镔? 不狩不獵,

胡瞻爾庭有縣鶉兮? 彼君子兮,

不素饗兮!


2、 《進(jìn)酒》 ——唐·李白

君不見(jiàn)黃河之水天上來(lái), 奔流到海不復回?

君不見(jiàn)高堂明鏡悲白發(fā), 朝如青絲暮成雪?

人生得意須盡歡, 莫使金樽空對月。 天生我材必有用, 亮千金散盡還復來(lái)。烹羊宰牛且為樂(lè ), 會(huì )須一飲三百杯。 岑夫子,丹丘生, 將進(jìn)酒,杯莫停。 與君歌一曲,

請君為我傾耳聽(tīng): 鐘鼓饌玉不足貴, 但愿長(cháng)醉不愿醒。古來(lái)圣賢皆寂寞, 惟有飲者留其名。陳王昔時(shí)宴平樂(lè ), 斗酒十千姿歡謔。主人何為言少錢(qián)? 徑須沽取對君酌。五花馬,千金裘, 呼兒將出換美酒, 與爾同銷(xiāo)萬(wàn)古愁。3、 《茅屋為秋風(fēng)所破歌》 ——唐·杜甫

八月秋高風(fēng)怒號, 卷我屋上三重茅。茅飛渡江灑江郊, 高者掛胃長(cháng)林梢, 下者飄轉沉塘坳。

南村群童欺我老無(wú)力, 忍能對面為盜賊。

公然抱茅入竹去, 唇焦口燥呼不得, 歸來(lái)倚杖自嘆息。 戰俄頃風(fēng)定云墨色,


秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似鐵, 嬌兒惡臥踏里裂。床頭屋漏無(wú)干處, 雨腳如麻未斷絕。自經(jīng)喪亂少睡眠, 長(cháng)夜沾濕何由徹! 安得廣廈千萬(wàn)間,

大庇天下寒士俱歡顏! 風(fēng)雨不動(dòng)安如山。

嗚呼!

何時(shí)眼前突兀見(jiàn)此屋, 吾廬獨破受凍死亦足。4、 《愛(ài)蓮說(shuō)》——宋·周敦頤

水陸草木之花,可愛(ài)者甚蕃。晉陶淵明獨愛(ài)菊。自李唐來(lái),世人甚愛(ài)牡丹。予獨愛(ài)蓮之    出淤泥而不染,灌清漣而不妖,中通外直,不蔓不枝,香遠益清,亭亭凈植,可遠觀(guān)而不可    褻玩焉。

予謂菊,花之隱逸者也;牡丹,花之富貴者也;蓮,花之君子者也。噫!菊之愛(ài),陶后    鮮有聞。蓮之愛(ài),同予者何人?牡丹之愛(ài),宜乎眾矣!二、經(jīng)典詩(shī)歌


1、 《再別康橋》——徐志摩

輕輕的我走了, 正如我輕輕的來(lái); 我輕輕的招手, 作別西天的云彩。

那河畔的金柳, 是夕陽(yáng)中的新娘; 波光里的艷影, 在我的心頭蕩漾。

軟泥上的青荇,

油油的在水底招搖; 在康河的柔波里, 我甘心做一條水草!

那榆蔭下的一潭,

不是清泉,是天上虹, 揉碎在浮藻間

沉淀著(zhù)彩虹似的夢(mèng)。

尋夢(mèng)?撐一支長(cháng)篙, 向青草更青處漫溯, 滿(mǎn)載一船星輝,

在星輝斑斕里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是別離的笙簫; 夏蟲(chóng)也為我沉默, 沉默是今晚的康橋!

悄悄的我走了, 正如我悄悄的來(lái); 我揮一揮衣袖, 不帶走一片云彩。2、 《雨巷》——戴望舒

撐著(zhù)油紙傘,獨自彷徨在悠長(cháng),悠長(cháng)又寂寥的雨巷, 我希望逢著(zhù)

一個(gè)丁香一樣地 結著(zhù)愁怨的姑娘。

她是有

丁香一樣的顏色, 丁香一樣的芬芳, 丁香一樣的憂(yōu)愁, 在雨中哀怨,

哀怨又彷徨;

她彷徨在這寂寥的雨巷, 撐著(zhù)油紙傘

像我一樣, 像我一樣地默默行著(zhù),

冷漠,凄清,又惆悵。

她默默地走近走近,又投出

太息一般的眼光, 她飄過(guò)

像夢(mèng)一般地,

像夢(mèng)一般地凄婉迷茫。

像夢(mèng)中飄過(guò) 一枝丁香地,

我身旁飄過(guò)這女郎; 她靜默地遠了,遠了, 到了頹圯的籬墻,

走盡這雨巷。

在雨的哀曲里,

消了她的顏色散了她的芬芳, 消散了,

甚至她的

太息般的眼光, 丁香般的惆悵。


撐著(zhù)油紙傘,獨自彷徨在悠長(cháng),悠長(cháng)又寂寥的雨巷, 我希望飄過(guò)

一個(gè)丁香一樣地 結著(zhù)愁怨的姑娘。3、 《桂林山水歌》——賀敬之

云中的神呵,霧中的仙, 神姿仙態(tài)桂林的山!

情一樣深呵,夢(mèng)一樣美, 如情似夢(mèng)漓江的水!

水幾重呵,山幾重? 水繞山環(huán)桂林城…… 是山城呵,是水城? 都在清山綠水中…… 呵!此山此水入胸懷, 此時(shí)此身何處來(lái)?

.…黃河的浪濤塞外的風(fēng), 此來(lái)關(guān)山千萬(wàn)重。

馬鞍上夢(mèng)見(jiàn)沙盤(pán)上畫(huà): “桂林山水甲天下”…… 呵!是夢(mèng)境呵,是仙境? 此時(shí)身在獨秀峰!

心是醉呵,還是醒? 水迎山接入畫(huà)屏!

畫(huà)中畫(huà)——漓江照我身千影, 歌中歌——山山應我響回聲…… 招手相問(wèn)老人山,

云罩江山幾萬(wàn)年?

——伏波山下還珠洞, 寶珠久等叩門(mén)聲……

雞籠山一唱屏風(fēng)開(kāi), 綠水白帆紅旗來(lái)!

大地的愁容春雨洗, 請看穿山明鏡里——

呵!桂林的山來(lái)漓江的水—— 祖國的笑容這樣美!

桂林山水入胸懷,

此景此情戰士的心——


江山多嬌人多情, 使我白發(fā)永不生! 對此江山人自豪, 使我青春永不老!

七星巖去赴神仙會(huì ),

招呼劉三姐呵打從天上回…… 人間天上大路開(kāi),

要唱新歌隨我來(lái)!

三姐的山歌十萬(wàn)八千籮,

戰士呵,指點(diǎn)江山唱祖國…… 紅旗萬(wàn)梭織錦繡,

海北天南一望收!

塞外的風(fēng)沙呵黃河的浪, 春光萬(wàn)里到故鄉。

紅旗下:少年英雄遍地生—— 望不盡:千姿萬(wàn)態(tài)“獨秀峰”!

——意滿(mǎn)懷呵,情滿(mǎn)胸, 恰似漓江春水濃!

呵!汗雨揮灑彩筆畫(huà):

桂林山水——滿(mǎn)天下!……

4、 《我的中國》(尾聲·節選) ——李瑛

讓我們愛(ài)自由愛(ài)生活?lèi)?ài)勞動(dòng)愛(ài)土地

它們會(huì )為我們一半生長(cháng)稻谷一半生長(cháng)真理

讓我們永懷理想

普言它是我們的動(dòng)力

讓我們繼續開(kāi)拓和創(chuàng )造新文明 那是我們得以延續的精神和生命

現在世界上

各個(gè)國家、各個(gè)種族都在以自己的方式 迎接新的一年

我們用大鼓


你聽(tīng)見(jiàn)大鼓的聲音了嗎雷鳴般的大鼓

禮炮般的大鼓

高山深壑間渾圓的大鼓黃土深處的紅色的大鼓

是我們古老大陸地心深處的聲音

是我們民族的胸腔和喉嚨發(fā)出的聲音轟隆隆,轟隆隆,轟隆隆

震撼寰宇

五大洲都轉過(guò)身來(lái)微笑地望著(zhù)我們 鼓掌、歡呼和歌唱

電臺所有的電波傳送的

不同的語(yǔ)種卻是同一種聲音“東方的雄獅醒來(lái)了”

“古老的巨龍騰飛了”

“兄弟的中國創(chuàng )造了奇跡到中國去,到中國去

誰(shuí)不認識中國

就不知道世界的深度就不知道歷史的重量

就不知道人類(lèi)文明的美麗

千千萬(wàn)萬(wàn)聰明勇敢的先人呵千千萬(wàn)萬(wàn)人民英雄和先烈呵

千千萬(wàn)萬(wàn)體現我們的民族偉大精神力量的生活的創(chuàng )造者和開(kāi)拓者呵

看 見(jiàn) 了 嗎 聽(tīng) 見(jiàn) 了 嗎 你們的子孫

經(jīng)歷長(cháng)途跋涉的艱苦之后

而今,正以怎樣忘我的勞動(dòng)創(chuàng )造新世界

二十世紀的朝陽(yáng)照耀的中國呵晨風(fēng)吹拂的中國呵

鮮花叢中的中國呵

遭受過(guò)巨大災難和痛苦成長(cháng)起來(lái)的具有真正成熟之美的中國呵

對于你的偉岸和美麗只有今天,只有今天我才認識得

這樣清晰和深刻


也只有今天,只有今天我才真正理解了

作為一個(gè)中國人的自信、驕傲和幸福

生我養我的祖國

你在我的愛(ài)和創(chuàng )造的光輝中在我的血中

在我的心中在我的詩(shī)中

一顆照耀宇宙的光芒四射的恒星

——中國


文章分類(lèi): 朗讀考級題庫參考
分享到:
熱門(mén)點(diǎn)擊

熱門(mén)點(diǎn)擊

副標題

西湖涌金,清波粼粼,象山疊翠,白鷺點(diǎn)點(diǎn)。中國美術(shù)學(xué)院的前身是國立藝術(shù)院。1928年,時(shí)任大學(xué)院長(cháng)的蔡元培先生擇址杭...
清代宮廷音樂(lè )機構蒙古音律處初探 原文刊載于《音樂(lè )研究》2022年第3期。摘 要:通過(guò)分析對比清宮滿(mǎn)漢文音樂(lè )檔案及各類(lèi)綜合史料中的音樂(lè )內容,可知蒙古音律處,滿(mǎn)文名為“corci ?ibang be kadalara ba”,正式名稱(chēng)為“管理蒙古音律處”,一般史料稱(chēng)其為“什傍處”。其專(zhuān)司滿(mǎn)蒙樂(lè )曲、清音套曲,演出形式以器樂(lè )合奏為主,負責承應清宮各處、盛京等地演樂(lè ),奏樂(lè )栢唐阿身兼多重職能。自該機構創(chuàng )...
俗話(huà)說(shuō),三分學(xué),七分練,練習是樂(lè )器學(xué)習中最重要的步驟。因此,要重視練琴,培養一個(gè)良好的練琴習慣。下面是練琴過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題及解決辦法供各位家長(cháng)參考:?jiǎn)?wèn)題現象解決的方法1. 練琴隨意無(wú)計劃家長(cháng)看見(jiàn)孩子在看電視,就催練琴,看見(jiàn)孩子在玩,就催練琴,孩子勉強坐到琴凳上,心里卻在想著(zhù)電視內容,想著(zhù)玩的內容,不能保證練琴效果。這樣時(shí)間長(cháng)了孩子就會(huì )對練琴厭煩起來(lái),一旦家長(cháng)不在家,孩子就會(huì )幾天不練琴。制訂計...
2021-12-30
遠方來(lái)的風(fēng)送來(lái)涼爽陣陣夏時(shí)綠意盎然的樹(shù)此刻的模樣悄悄有了變化今日(10月8日)15點(diǎn)22分我們迎來(lái)寒露節氣這是今年第一個(gè)帶“寒”字的節氣露珠冷寒而欲凝結放出微微寒光“寒露”之名由此得來(lái)寒露是農歷二十四節氣中的第十七個(gè)節氣屬于秋季的第五個(gè)節氣《月令七十二候集解》說(shuō)“九月節,露氣寒冷,將凝結也”意思是氣溫比白露時(shí)更低地面的露水更冷快要凝結成霜了自此便逐漸告別秋高氣爽、秋明空曠氣溫逐漸下降冬天的腳...
一、兒童線(xiàn)描畫(huà)的一般知識     兒童線(xiàn)描畫(huà)源于中國畫(huà)法中的白描,是一種以線(xiàn)為最基本的表現手法的兒童繪畫(huà)形式。在兒...
當然除了那些強調了很多遍的在學(xué)習中實(shí)際運用到的手型、識譜、等等,學(xué)習鋼琴還有一點(diǎn)很重要的你不常注意到的關(guān)鍵:呼吸一、正確合理的呼吸,有助于消除演奏中的緊張情緒在鋼琴演奏中,身體各部保持松弛,避免緊張,是獲得良好演奏效果的重要條件之一。鋼琴演奏中的“心理緊張”,探其究竟是由于呼吸不當造成的,我們彈奏鋼琴時(shí),是通過(guò)肌肉活動(dòng)來(lái)完成的,而肌肉活動(dòng)又需要氧氣,呼吸不正確時(shí)就會(huì )緊張、缺氧,造成肌肉發(fā)酸、...
2021-10-26
氣息對播音創(chuàng )作來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的,作為一名播音員,不僅要有扎實(shí)的呼吸基本功,還要有靈活運用呼吸技巧的本領(lǐng),只有這樣,才能適應內容豐富、題材廣泛的稿件需要。那么播音時(shí)正確的呼吸方式是哪種,在播音過(guò)程中如何將氣息進(jìn)行無(wú)縫轉換,有哪些偷氣換氣技巧呢?播音時(shí)正確的呼吸方式播音中,我們提倡胸腹聯(lián)合的呼吸方式。這是一種全面調動(dòng)胸、膈、腹參與運動(dòng)的呼吸方式,它不僅有效地增加了吸氣量,而且便于控制。實(shí)踐證明,...
2021-10-14
下面這套練聲方案練下來(lái)一遍大約30分鐘,后面還有詳細的腹肌訓練與膈肌訓練方案,僅供參考。一、練聲方案1、打開(kāi)口腔(松下巴)—— 30次2、狗喘氣 —— 1分鐘改良版“嘿、哈”    ——  30秒彈發(fā)音“賀、夜、哈、” —— 30秒(第二個(gè)是練習彈發(fā)音,是訓練膈?。?3、唇操 ①撮唇 —— 10次 共20秒 ②合口左右撅唇10次(左右為一次)共30秒 ③轉唇    30秒  含八個(gè)八拍 ④雙...
2021-10-07
不論你想做什么,成功的秘訣是要對這件事有信心,為了自己而不是為了其他人去做。                                                                                 ——凱斯·哈林凱斯·哈林凱斯·哈林(Keith Haring)是1980年代美國街頭繪畫(huà)藝術(shù)家和社會(huì )運動(dòng)者,被譽(yù)為“涂鴉藝術(shù)之父”。他的作品帶有濃厚的波普藝...
觸鍵對于學(xué)鋼琴來(lái)說(shuō)非常重要,觸鍵的方法多種多樣,不同的觸鍵會(huì )引起不同的音色變化,只有正確的掌握和運用不同的觸鍵法,才能讓我們演奏出來(lái)的音樂(lè )更加層次分明,具有自己的特色。今天,小編為大家整理了五種哈農的基本觸鍵方法,希望能夠幫助大家更好地學(xué)習鋼琴。自如落下觸鍵法這種觸鍵法可以使演奏者處于放松協(xié)調的狀態(tài),更能充分的發(fā)揮手指靈巧度,是每位初學(xué)鋼琴的小朋友必須要學(xué)會(huì )的一種觸鍵法。所謂自如的落下,就是...
2021-10-05
最近這段時(shí)間,相信很多聯(lián)考完的同學(xué)開(kāi)始投入??紓鋺鹬欣驳窃趥淇贾?,我們也要了解清楚如何選擇合適的學(xué)校?哪些學(xué)校實(shí)力不錯,相對好考?聯(lián)考完后,??夹柙鯓觽淇??今天就來(lái)說(shuō)一說(shuō)美術(shù)生可報考的院校類(lèi)型第一類(lèi):專(zhuān)業(yè)類(lèi)大學(xué)難度指數:★★★★★比如九大美院、六大藝術(shù)院校、中國傳媒,浙江傳媒,上海戲劇,北京電影、廣西藝術(shù),云南藝術(shù),新疆藝術(shù)等。通常這類(lèi)學(xué)校會(huì )被認為是藝術(shù)頂尖學(xué)子的集聚地,很多考生都會(huì )去試...
10條有利于學(xué)習的原則01做好心理預設,搭造學(xué)習環(huán)境同學(xué)們在學(xué)習過(guò)程中想必是少不了便利貼的了。把重要的話(huà)用簡(jiǎn)單幾個(gè)字概括,貼在顯眼的位置,每次不經(jīng)意看到這些話(huà)語(yǔ)時(shí),也會(huì )帶來(lái)不一樣的思考和心理建設。有些同學(xué)也可以貼一些自己覺(jué)得有意義的貼圖,給自己搭造一個(gè)適合學(xué)習的世界(環(huán)境),沉浸其中,享受學(xué)習。02學(xué)會(huì )類(lèi)比如果一個(gè)知識點(diǎn)非常地晦澀難懂,不妨試試類(lèi)比的方式,也就是自我代入。例如生物這一科,當你...
2021-10-18
“我要減肥”幾乎成了女人們的口頭禪。從年輕妹子到老年美女,一種以高挑瘦削為審美標準的女性骨感美很流行。但其實(shí)這樣的身材并不適合跳舞,因為跳舞并不是越瘦越好!1、跳舞講求的是力度,專(zhuān)業(yè)舞者身上都是肌肉。太瘦的舞者很難表現出力度的感覺(jué)。跳舞的時(shí)候一用力,部分肌肉盡顯,特別美。2、跳舞講究曲線(xiàn)美。好的身體線(xiàn)條才是表現舞蹈美的重要條件。太瘦的人往往會(huì )失去好看的身體線(xiàn)條。3、跳舞的講求的是氣質(zhì)和藝術(shù)的...
2021-10-18
書(shū)法藝術(shù)的線(xiàn)條沒(méi)有絕對的直。直只是一種感覺(jué),一種勢向,在具體的應用中書(shū)者必須追求的是曲中之直,一種徑直而富有運動(dòng)感的勢向,因此用“曲”,便是書(shū)法藝術(shù)線(xiàn)條中的一個(gè)重要問(wèn)題。其實(shí)“曲”并不一定便是圓,由于勢向的變化,“曲”同樣可以給人造就方的感覺(jué)。比如,筆畫(huà)勢向的相向,相背,就可以產(chǎn)生一圓一方的不同變化?!鬄楸硠?,右為向勢姜夔《續書(shū)譜》“向背”條稱(chēng):“求之古人,右軍蓋為獨步?!蓖豸酥_實(shí)是自古...
4月21日上午,國家教育部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì ),發(fā)布了面向義務(wù)教育階段新的課程標準和方案(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新課標)。新課標內容新課標在第一部分“課程性質(zhì)”明確指出:“語(yǔ)文課程應引導學(xué)生熱愛(ài)國家通用語(yǔ)言文字,在真實(shí)的語(yǔ)言運用情境中,通過(guò)積極的語(yǔ)言實(shí)踐,積累語(yǔ)言經(jīng)驗,體會(huì )語(yǔ)言文字的特點(diǎn)和運用規律,培養語(yǔ)言文字運用能力。同時(shí),發(fā)展思維能力,提升思維品質(zhì),形成自覺(jué)的審美意識,培養高雅的審美情趣,積淀豐厚的文化底蘊...
一個(gè)人的聲音美不美是由多方面原因構成的,對于有聲語(yǔ)言從業(yè)或者學(xué)習者來(lái)說(shuō),聲音美的標準應該是什么樣的?達到“聲音美”的技巧有哪些?下面是為大家整理的有聲語(yǔ)言發(fā)聲技巧與聲音美的標準。01聲音美的標準1.正確清晰所謂正確,是指發(fā)音正確,一方面,不可讀錯別字,另一方面,不能用“直譯”方式將方言變成蹩腳的普通話(huà)。所謂清晰,是指吐字要清楚明晰,不含含糊糊,有正確的停頓和適當的節奏,不要前言不對后語(yǔ),或者...
2021-12-16
藝術(shù)教育是要提高人們對美的感受和理解,它是提高個(gè)人素質(zhì)和修養的新興教育模式。隨著(zhù)時(shí)代的向前發(fā)展,藝術(shù)教育已經(jīng)逐步占據教育體系的主要地位。每個(gè)孩子都有一顆藝術(shù)的心,藝術(shù)教育是生命早期發(fā)展的主要動(dòng)力;是全面提升個(gè)體素質(zhì)與全方位能力的重要路徑之一。每個(gè)孩子童真幼小的外表下,都藏有一顆藝術(shù)家的心。所以,在孩子4-12歲腦部發(fā)育的黃金時(shí)間段,藝術(shù)教育應該成為學(xué)校生活的主旋律!而不是繁雜的學(xué)業(yè)壓力!教育...
上一頁(yè) 1 2 3
...
下一頁(yè)
熱門(mén)推薦

熱門(mén)推薦

副標題

報名系統
美院考級個(gè)人報名
美院考級團隊報名
圣賢杯個(gè)人報名
圣賢杯團隊報名
證書(shū)查詢(xún)

8989.jpg?圣賢杯國學(xué)小圖.jpg

西安.jpg?

未標題-1.jpg

0.jpg

美育教育.jpg